Azərbaycan dəvətsiz qonaqlara sözünü açıq deməlidir

lachin
Cənubi Qafqazın strateji manevr açarı uğrunda 30 ildir gedən amansız mübarizə haqda bu gün açıq kodlarla danışılır. Rusiya və Qərbin görünən, Fransanın üzdəniraq, İranın isə gizli fəaliyyətlərinin xarakteri siyasilər və ictimaiyyət üçün tamamilə aydındır. Vaxt vardı ki, Azərbaycan bu qüvvələr arasında, obrazlı desək, “içini gəmirə-gəmirə” manevr etməyə məcbur qalmışdı. Ancaq zaman öz işini gördü, addım-addım, səbirlə qüvvə toplayan, ölkədəki başıpozuq qüvvələırin başını bir yerə toplayıb nizami ordu quruculuğunu relsə qoyan və müasir hərbi sənaye yaradan, habelə ölkənin təbii sərvətlərindən məldə olunan gəlirləri əsas məqsədə - torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə istiqamətləndirən dövlət son sözünü 44 günlük müharibədəki zəfərlə dedi. Bu uğur diplomatik mübarizəni açıq müstəviyə keçirdi. Çünki, bədxahların siyasi ikiüzlülüyünə daha yer qalmamışdı. ATƏT-in Minsk Qrupu adlandırılan və fəaliyyəti dövründə siyasi demaqoqluqdan başqa heç nə ilə məşğul olmayan bədnam missiya ömrünü biabırçı şəkildə başa vurmağa məcbur oldu. Bütün kodlar açıldı və Azərbaycanın əlində ədalətsiz diplomatiyaya qarşı inkaredilməz faktlara çevrildi.
Hazırda ABŞ və Rusiya Azərbaycanın zəfəri fonunda özlərini nə qədər təmkinli aparmağa çalışırlarsa, Fransa və İran bir o qədər hövsələsiz və düşüncəsiz hərəkət edirlər. Çünki, bu ölkələr 44 günlük müharibənin əvvəlində özlərini bitərəflər rolunda göstərirdilər. Çünki, Azərbaycanın məğlubiyyətinə inanırdılar. Axı, ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindəki müdafiə sədlərinin yaradılmasında onların da gizli iştirakı vardı.
İndi Azərbaycan dövlətinin başçısı Qarabağ regionu üzərində qurulan beynəlxalq siyasətin çirkinlikləri barədə açıq danışır. “Beynəlxalq vasitəçilər - ATƏT-in o vaxtkı Minsk qrupu danışıqların aparılması ilə faktiki olaraq bu işğalı möhkəmləndirməyə çalışırdılar. İndi hər şey aydın oldu - Fransanın Azərbaycana bu ədalətsiz və mənfi münasibəti təsadüfi deyil. Sadəcə olaraq, işğal dövründə bunu müəyyən dərəcədə pərdələmək istəyirdilər, sadəcə olaraq, bizi çaşdırmaq istəyirdilər. Amma baxın, müharibədən – İkinci Qarabağ müharibəsindən keçən iki il yarım ərzində bizə qarşı hansı çirkin əməllər törədilir, hansı əsassız ittihamlar irəli sürülür. Yəni, bütün bunlar göz qabağındadır, o cümlədən Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi bir sıra qətnamə yenə də ermənipərəst, rüşvətxor və anti-Azərbaycan qruplaşmanın məhsuludur və burada aparıcı rolu Fransa deputatları oynayır. İşğal dövründə də biz bunu təbii ki, hiss edirdik, amma bu dərəcədə yox. Təsəvvür edə bilməzdik ki, ölkələr bu dərəcədə riyakar, yalançı ola bilərlər. Adamın üzünə baxıb bir söz deyə, arxada başqa iş görə bilərlər” - bu fikirləri Prezident İlham Əliyev işğaldan azad ediləndən sonra bərpa dövrünü yaşayan Laçın rayonuna təyin etdiyi xüsusi nümayəndəsini qəbul edən zaman deyib.
Bu cür açıq danışıq iki vacib məqamı ehtiva edir: birincisi, Azərbaycan dünya çatındakı yerindən və mövqeyindən asılı olmayaraq bizə münasibətdə “qara oyunlar” oynamağa çalışanlara lazımı cavab vermək iqtidarındadır, ikincisi, “örtülü bazar, dostluğu pozar” prinsipi ilə dost-düşmən platformasında dumanlar dağıdılır, “kimin kim olduğu” üzə çıxır. Bu hal atılacaq növbəti diplomatik addımların konturlarını üzə çıxarır. Bu mənada Fransa və daha bir neçə dövlət kimi Azərbaycanın daxili işi olan Qarabağ bölgəsində erməni etnik qrupunun necə yaşaması məsələsində birtərəfli qaydada özbaşına təşəbbüslərlə çıxış etməyə çalışan dəvətsiz qonaqlara yerlərini aydın göstərmək lazımdır. Təbii ki, bu yolda Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəməyənlər və yaxud ölkəmiz daxilində özlərinə separatçı qurum yaradanlar bizim üçün arzuolunmaz şəxslərdir. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, öz ərazisində daxili separatçıların qalmasını istəsin. Bu, dövlətçiliyin şərtidir. Eyni zamanda öz vətəndaşının qayğısına qalmaq da dövlətçilik şərtlərindən biridir. Buna görə də Azərbaycan erməni millətindən olan vətəndaşlarının problemlərini özü həll etməyə və hüquqlarını qorumağa borcludur və buna qadirdir, necı deyərlər, “yengələrə ehtiyac yoxdur”.
Novruz Novruzov
AzVP Siyasi Şurasının sədri

Cəmiyyətin təkamülü siyasi antoqonizmdən yox, qarşılıqlı dialoqdan keçir

DSC 6374
Azərbaycan sonuncu dövlət müstəqiliyinə nail olanda beynəlxalq aləmdə olduğu kimi daxili ictimai-siyasi vəziyyətdə də ciddi gərginlik var idi. Böyük bir imperiya göz önündə dağılırdı. “Sovet ittifaqı” adlanan bu imperiyanı dağıdanlarla qorumağa çalışanlar arasında xırda dedi-qodulardan tutmuş silahlı qarşıdurmalara qədər hər cür siyasi avantüra baş alıb gedirdi. Uzun müddət qapalılıq mühitində yaşamış cəmiyyətin belə bir qarışıqlıqda bəzən hakimiyyət, bəzən isə ümidsizlik eyforiyasına qapılması təbii və olduqca ağrılı idi. Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsi isə xaosu daha da artırmışdı. Xarici təsirlər nəticəsində əhali arasında yaranmış cəbhələşmə sayəsində qarşıdurmalar bitmək bilmirdi. Ancaq “hər qaranlıq gecədən sonra açılan işıqlı sabahlar” kimi zamanı yetişəndə “sular durulmağa” başladı. 2020-ci ildə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qazanılan böyük zəfər sosial-iqtisadi sahədə sürətlə gedən evolyusion islahatların siyasi müstəviyə keçməsinə münbit şərait yaratdı. Azərbaycanın dövlət başçısının “dəmir yumruq” adlandırdığı ümumxalq birlik ideyasının reallaşdırılması üçün addımlar atıldı.
Baş verən prosesdə fundamental məsələ siyasi hakimiyyətin özünün milli maraqlar müstəvisində hamını birliyə dəvət etməsi oldu. Yəni, hakimiyyət ilk addımı özü atdı və bununla da cəmiyyətdə siyasi dialoqun memarı rolunu üzərinə götürdüyünü elan etdi. Prinsipcə, hakimiyyət öz yerini kifayət qədər möhkəmləndirmişdi və bu addımı atmağa ehtiyacı yox idi. Amma, beynəlxalq aləmdə və daxili siyasi həyatda ictimai nöqteyi-nəzərdən daha güclü olmaq üçün bu prosesə artıq cəmiyyətdə sosial tələbat vardı. Düzdür, yenə də xarici təsirlər nəticəsində bu addımı mənfi dəyərləndirənlər tapıldı. Ancaq siyasi təşkilatların ümumi rəyi müsbət idi və bu vəziyyət hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan partiyaların işinin təkmilləşməsini zərurətə çevirirdi. Siyasi dialoq mühitinin yaradılması “dəmir yumruq” platformasının ideoloji əsaslarının yaradılmasına hədəflənmişdi.
Təbii ki, siyasi təşkilatın son məqsədi hakimiyyətə nail olmaqdır. Amma, necə? Düşünürük ki, müstəqilliyin ilk illərindən yaranmış çoxpartiyalı sistemin ən zəif cəhəti siyasi plüralizmin olmaması idi. Cəmiyyətin siyasi intellekti və siyasi ambisiyaları buna hazır deyildi. Məsəl var, deyir “çəkişməsən, bərkiməzsən”. Nə qədər ağrılı və mürəkkəb olsa da biz bu yolu keçdik və hazırkı islahatlar dövrünə qədəm qoyduq. Siyasi dialoq bu dövrün başlıca təşəbbüsüdür. Demək olar ki, uğurlu təşəbbüsdür. Çünki, bütün şəraitlərdə dialoq antoqonizmin əleyhinədir, antoqonizm isə düşmənçiliyə aparan yoldur.
Məncə, özünü siyasətdə görən hər bir Azərbaycxan vətəndaşı aydın hiss edir ki, son iki ildə ölkəmizin siyasi mühitində ab-hava əsaslı şəkildə dəyişilib. Artıq hakimiyyətdə təmsil olunmaq uğrunda çalışan partiyaların mməsələyə baxışlarında ciddi fərqlər hiss olunur. “Siyasi partiyalar haqqında” qəbul olunmuş yeni qanunun müzakirəsində parlamentə düşüb-düşməməyindən asılı olmayaraq bütün partiyaların müəyyən kriteriyalar daxilində dövlət büdcəsindən maliyyələşməsi təklifinin verilməsini yeni düşüncə kimi qəbul edilməlidir. Belə ki, vaxtilə xaricdən qrant almaq üçün az qala əlbayaxa davaya çıxanlar indi dərk edirlər ki, bu gün maliyyəni təmin edən sabah sifarişlər verəcək. Bu isə xaricdən asılı duruma düşmək və düşmənin məqsədinə xidmət etmək deməkdir. Azərbaycan xalqı indi dostu-düşməni daha aydın görür və qiymətləndirir. Fakt olaraq, indiyədək insan hüquqlarını ilk elan edən və bunu beynəlxalq aləmdə bayrağa çevirən qərbin aparıcı ölkəsi olan Fransanın öz vətəndaşlarının hüquqlarını necə qəddarlıqla pozduğunu göstərmək olar. Belə olan halda fransalı siyasilər Azərbaycan xalqının qədrini bilərlərmi? Qətiyyətlə cavab vermək olar ki, yox! Bəs, onda biz niyə bir-birimizi eşitməyək?! Buyur, məqsədin uğrunda mübarizə apar və qalib gəl. Söhbət mübarizədən gedir, daha düşmənçilikdən yox. Bu iki bir-birini qəbul etməyən məfhumu eyniləşdirmək düz deyil. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu nüansdan xali deyil. Buna görə də siyasi dialoq bu gün aktual məsələdir, başlanmış prosesin davamlı inkişafı istər hakim partiyanın, istərsə də hakimiyyətə can atan partiyaların xalqa, dövlətə vermək istədiklərinin həyata keçməsinə töhfələr verə bilər.
Öz proqramı ilə sol mərkəzçi mövqedən çıxış edən Azad Vətən Partiyası bu prosesi alqışlayır və öz növbəsində hər hansı siyasi təşkilatla dialoqa tam açıqdır. Düşünürük ki, partiyalararası əməkdaşlıq siyasi dialoq sayəsində yeni səviyyəyə qalxacaq və mübarizənin müasir metodlarının inkişafını sürətləndirəcək.
Novruz Novruzov
AzVP-nin Siyasi Şurasının sədri

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qanunsuz server yaradıb –"Bu tender Prezident fərmanını pozmaqdır" (EKSPERT ŞƏRHİ)

osman gunduz
Nazirliyin informasiya təhlükəsizliyini qorumaq üçün milyonlarla vəsait hesabına aldığı proqramların özü təhlükəliymiş
Bir müddət öncə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, nə qədər ağlasığmaz olsa da, məxsusi elektron poçt sistemi qurması, məxsusi serverlər yaratması və özəl antivirus proqramları alması (zərərverici proqram təminatlarına qarşı müdafiə sistemi) ilə bağlı tender elanına rast gəlmişdim.
Ona görə ağlasığmaz qeyd edirəm ki, bunlar açıq-aşkar başqa dövlət qurumlarının səlahiyyətlərinə daxil olan, həm də birbaşa təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdir. İndi baxıram ki , həqiqətən də Nazirlik belə bir tenderi reallaşdırıb və "B2B Group” şirkəti ilə təxminən 1.2 milyon manat məbləğində müqavilə imzalanıb.
Dərhal qeyd edim ki, bizi məbləğ və ildə az qala yüzlərlə tender qalibi olan "B2B Group” deyil, belə bir tenderin mahiyyətcə həm qanunvericiliyə və Prezident fərmanlarına və ümumiyyətlə məntiqə zidd olması diqqətimizi cəlb etmişdi.
Məlumdur ki, ölkədə dövlət qurumlarının informasiya təhlükəsizliyi, e-poçt xidmətlərinin təşkili Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəszilyi Dövlət Xidmətinin, dövlətə məxsus yeni məlumat bazalarının saxlanılması isə RİNN-in AzİnTelecom qurumunun səlahiyyətindədir. Məxsusi olaraq, dövlət qurumlarının e-poçt sistemlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı Prezidentin 19 iyun 2012-ci il tarixli fərmanı da var.
Məlumdur ki, XRİTDX bütün dövlət qurumlarına təhlükəsizlik sınaqlarından keçmiş e-poçt xidmətləri təqdim edir .
Hətta bu qurum ötən ay "Dövlət qurumlarının İT zirvə toplantısında ” açıqlamışdı ki, may ayından etibarən Azərbaycanın bütün dövlət qurumları yeni poçt sisteminə köçürüləcək.
Yəni, bütün bunlar məxfi informasiyalar deyil, bu haqda açıq sistemlərdə də məlumatlar var.
Xatırlayıram ki, XRİTDX-nin ödənişli olan bəzi İT xidmətlərinin tariflərini də ötən il Tarif Şurası təsdiqləmişdi.
Eyni zamanda XRİTDX təhlükəsizlik baxımından sınaqlardan keçən antivirus proqramlarını də dövlət qurumlarına təqdim edir.
Ən maraqlısı və qəribəsi odur ki, ƏƏSMN-in həmin tenderlə informasiya təhlükəsizliyini qorumaq üçün aldığı XDR lisenziyaları, təhlükəsziliyə cavabdeh olan XRİTDX –nin təqdim etdiyi resurslar siyahısında deyil, yəni, bu qurumun sınaqlarından keçməyib.
Eyni zamanda, xatırladıram ki, Prezident fərmanına əsasən, optimallaşma , təhlükəsizlik və səmərəlilik baxımından ölkədə "Hökumət Buludu” formalaşdırılıb və dövlət qurumlarına tapşırılıb ki, paralel strukturlar yaratmaq yolverilməzdir.
Buna baxmayaraq görünür ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin öz daxilində yeni bir e-poçt serveri formalaşdırır.
Maraqlı məqam həm də odur ki, bütün bunlar açıq-aşkar, iki dövlət qurumunun səlahiyyətlərini mənimsəməklə, təhlükəsizliyə cavabdeh dövlət qurumunun rəy vermədiyi təhülkəsizlik sistemlərindən istifadə etməklə, Prezidentin müvafiq fərmanlarını pozmaqla Antiinhisar Dövlət Xidmətinin razılığı ilə edilir.
Diqqət çəkən məqam həm də odur ki, adı çəkilən Nazirliyin açıq-aşkar qanun pozuntusu və səlahiyyətlərin mənimsənilməsi ilə reallaşan bu "özəl təhlükəsizlik sistemi, özəl epoçt sistemi və özəl data mərkəzləri” haqqında XRİTDX və RİNN də susublar./azpost.info
Osman Gündüz
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti

Gözlənilməz zəng unudulmuş xəbəri xatırlatdı və məlum oldu ki...

20230303 203256
Martın 3-də, günortadan sonra telefonumun kontaktında olmayan nömrədən gələn zəng ölkəmizdə sosial müdafiə sahəsində olan biabırçı bir faktın üstünü açdı.
-Mən Bərdədən zəng edirəm, Lək kəndindən. Siz saytda bir məlumat yazmısınız, amma bu, yalandır – deyə, tanımadığım şəxs narazılıqla bildirdi.
-Nə yazmışıq ki...?
-Yazmısınız ki, sosial müdafiə nazirliyi şəhid Asif Abışovun ailəsinə ev tikib verib. Amma bu, belə deyil, evi şəhidin atası 1992-ci ildə öz pulu ilə tikib.
-Düzü, xatırlamıram, hansı tarixdədir o xəbər?
-Çoxdanın xəbəridir, təxminən 2 il əvvəlin. Amma o vaxtdan nazirlik ilə xeyli söz-söhbətimiz olub. Buna görə indi zəng edib deyirik ki, məlumat yalandır, nazirlik şəhidin ailəsinə heç bir ev-filan tikməyib.
-Amma biz özümüzdən elə bir xəbər yazmarıq, bunun bir mənbəyi var.

shehid evi

-Biz də anklayırıq ki, siz bizi tanımaya-tanımaya elə bir xəbəri özünüzdən necə yaza bilərsiniz. Nazirlik bu xəbəri özü yayıb, indi isə danır, deyir ki, xəbəri yayan sayt öz reytinqini qaldırmaq üçün belə yalan informasiyalar yayır. Hətta deyirlər ki, o cür saytlar erməni saytlarıdır, aranı qarışdırırlar.
-Yaxşı, biz araşdırarıq, anlaşılmazlığa görə sizdən üzr istəyirik, təkzib verərik.
Müsahibimizlə danışıq qurtaran kimi, saytımızın səhifələrini araşdırdıq və məlum oldu ki, həqiqətən belə bir xəbər 21 iyun 2021-ci ildə saytda gedib. “Bərdədə şəhid ailəsi üçün fərdi ev tikilib” sərlövhəli xəbərin məzmunu belədir: “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən sosial tərəfdaşın dəstəyi ilə Vətən müharibəsinin şəhidi Asif Əlövsət oğlu Abışovun ailəsi üçün də fərdi yaşayış evi inşa etdirilərək təqdim edilib.
Bərdə rayonunun Lək kəndində yaşayan ailənin mənzil şəraiti nəzərə alınaraq, sosial tərəfdaş vasitəsilə ailə üçün ev tikintisi qərara alınmışdı. Tikinti işləri zamanı ailə üzvlərinin istək və təklifləri nəzərə alınmaqla, ev müasir tələblərə uyğun şəkildə tikilərək, tam təmirli halda ailənin istifadəsinə verilib.
Şəhid ailəsinin üzvləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya, fərdi yaşayış evi ilə təmin edlmələrinə görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda savaşlarda şərəfli döyüş yolu keçən Asif Abışov Xocəvənd rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə 6 noyabr 2020-ci il tarixdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib”.
Etiraf etməliyəm ki, “iksmedia.az” populyar sayt deyil. Ümumiyyətlə, bu tipli xəbərlər saytda ara-sıra dərc olunur. Yalnız şəhid xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq dövlətin müharibə iştirakçılarına və canlarını torpaq yolunda qurban vermiş insanların ailələrinə göstərilən qayğının təbliği məqsədilə hərdən bu tip xəbərlərə yer verilir. Ancaq, əlavə işçi qüvvəsi olmadığı üçün xəbərlər mənbədən yox, belə demək mümkünsə, “ikinci əl”dən götürülür. Buna görə də xəbərin başlığını internetdə axtarışa verdik və dərhal aydınlaşdı ki, həmin xəbərin əslini “report.az” saytı dərc edib. ( https://report.az/sosial-mudafie/berdede-sehid-ailesi-ucun-ferdi-ev-tikilib/) Təbii ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə istinadən. Bu da ona dəlalət edir ki, nazirlik həqiqətən belə bir informasiya yayıb.
Düşünmək olar ki, dövlətin sosial siyasətinin gurluğu fonunda nazirlikdə kimsə məlumatları səhv salıb. Buna görə, sadəcə, üzr istəmək, təkzib vermək ən məqbul yoldur. Nədənsə, nazirlik bu sadə yoldan çəkinib. Görünür, məsələnin görünməyən tərəfi var. Şübhə doğuran məqam, məhz, şəhidin atasının tikdiyi evin şəklinin də xəbərə əlavə olunmasıdır. Bu, məqsədyönlü həyata keçirilən məkrli niyyət üzrə aşkar faktdır. Üstəlik, “report.az” geniş imkanlara malik agentlikdir və məlumatları səhih olur. Digər bir fakt odur ki, əlimizdə rəsmi sənəd olmasa da, arada “70 min manat” söhbəti də olub. Yəni, guya nazirlik adı çəkilən evin tikintisinə bu məbləğdə pul vəsaiti xərcləyib. Demək, daha yuxarı instansiyaya verilən hesabatda bu fakt da əks oluna bilər. Təbii ki, belə olan halda yeni sual yaranır: Fakt budur ki, həmin evi nazirlik tikməyib, bəs, onda 70 min hara xərclənib? Çünki, ortada pul söhbəti, hesabat məsələsi olmasaydı, mətbuata saxta xəbər sızdırılmazdı.

Şəhid ailəsi dövlətdən, ailəyə göstərilən sosial qayğıdan razılıq edir. Ancaq şəhid övladın adından sui-istifadəni qəbul etmir. Şəhidin haqqına girmək, ruhunu incitmək olmaz. Ümid edirik ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinin müvafiq şöbəsi məsələ barədə hökumətə verdiyi rəsmi hesabatdan çıxarışı ictimailəşdirəcək və əgər işdə cinayət tərkibi yoxdursa, şəhidimizin anası İsbət Hətəmovadan “ananın qəlbini qırdığı, yarasının qaysağını qopardığı üçün” üzr istəyəcək. Əks halda, hüquq-mühafizə orqanları işə qarışa bilərlər. Axı, dövlətin pulunu mənimsəmək üçün şəhid adından sui-istifadə edənlər haqda cəmiyyətdə kifayət qədər məlumatlar dolaşır.
P.S. Daha bir nüans. Şəhid Asif Abışovun ailəsi Sosial Müdafiə Nazirliyinə iradını bildirəndə oradan aciz bəhanələr eşidiblər: “Bəzi saytlar reytinqlərini qaldırmaq üçün yalan məlumatlar dərc edirlər, bu saytlar erməni saytlarıdır” - deyə, nazirlikdən kimsə özlərini təmizə çıxarmağa çalışıb. Vətəndaşların haqqına girib islahat adı ilə pensiyaların başına oyun açan bir qurumdan bundan artıq nə gözləmək olar.
İksmedia.az

Beynəlxalq Qarabağ Forumu Azərbaycan diasporunu birgə fəaliyyətə çağırdı


Beynəlxalq Qarabağ Forumunun növbəti toplantısı keçirilib. Şamil Mehdinin moderatorluğu ilə baş tutan toplantıda ay ərzində görülən işlər haqqında məlumat verilib, beynəlxalq ictimai-siyasi vəziyyət, xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, İranda istibdada qarşı davam edən xalq hərəkatının vəziyyəti və bir sıra cari məsələlər müzakirə olundu.

 

IMG 20230303 WA0002
Artıq bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərən Forumun təsir dairəsi yeni üzvlər hesabına getdikcə genişlənir. Bu dəfə Türkiyənin Van şəhərində fəaliyyət göstərən “Güresünnüler dernegi”nin başkanı Bilal Yücebaş müraciət edərək foruma qoşuldu.
Forumun Türkiyədən olan fəal üzvü Ziya Zakir Acar çıxışında diasporla iş birliyini genişləndirməyə, beynəlxalq aləmdə rezonans yaradan tədbirlərin təşkilini gücləndirməyə çağırış etdi. Rusiyadan Elşən İbrahimov, Bakıdan BQF koordinatoru Akif Nağı, Şamil Mehdi, Novruz Novruzbəyli və Bilal Yücebaş bu təklif ətrafında mülahizələrini bölüşdülər. Qərara alındı ki, daha çevik fəaliyyət göstərmək üçün yeni və yığcam kontingentdə kommunikasiya qrupu yaradılsın.
BQF-nin mətbuat xidməti
03.03.2023

2 -dən səhifə 130

Oxşar məqalələr