AXTAR

Ermənilər nəyə əsasən “Virk-Vrastan” anlayışının mənasını Gürcüstan kimi qələmə verir?

Gürcüstan
Gürcüstanın “Saerto” qəzetində Tina İvelaşvili adlı gürcü müəllif, 1915-ci il saxta “erməni soyqırımı” məsələsini öz məqaləsində ifşa etmişdir. Müəllif, öz məqaləsində saxtakar erməni “tarixçiləri” və “siyasətçiləri”nin yalanlarını məharətlə ifşa açıb göstərmişdir. Belə ki, İvelaşvili, rus diplomatı Mayevskinin, alman şərqşünası Fayqlın və amerikalı tarixçi Şounun fikirlərinə istinad edərək, ermənilərin Birinci Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı imperiyasının düşmənlərinə qoşulduğunu təsdiq edir. Qeyd etmək lazımdır ki, erməni separatçılarının fəaliyyətləri XIX əsrin 80-90-cı illərində yaranmış gizli siyasi təşkilatlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə dəstəklənmişdir. Bu baxımdan “Daşnaksütyun” partiyası da ermənilərin məkrli niyyətinə xidmət edirdi. Belə ki, “Daşnaksütyun” partiyasının yaradılmasında əsl məqsəd, Osmanlı Türkiyəsinin ərazisində “müstəqil erməni dövləti”ni yaratmaqdan ibarət idi.
Ermənilər öz məqsədlərindən ötrü hər vasitəyə əl atırdılar. Onlar öz məqsədlərindən ötrü nəinki qardaş Türkiyənin ərazisində, həmçinin, Gürcüstanda da müsəlmanlara qarşı qəsdən qanlı hadisələr törətmişlər. Misal olaraq, Batum müqaviləsinə nəzər saldıqda bizə məlum olur ki, 1919-cu ilin 4 iyulunda Gürcüstan ordusu Axaltsix şəhərini tərk etmiş, həmin vaxt isə ermənilər, xristian gürcü və müsəlman əhalisinə hücum etmişlər. Erməni “tədqiqatçısı” Suren Ayvazyan, “Rusiya tarixi, erməni izi” adlı əsərində, Sovet İttifaqı zamanında “erməni soyqırımı”ndan bəhs etməyin qadağan olunduğunu özü də bilmədən etiraf edir. Bu fakt öz-özlüyündə erməni saxtakarlığına dair daha bir sübutdur. Belə bir atalar məsəli var: “yalan ayaq açar amma yeriməz”. Uydurduqları saxta tarixə əsaslanan ermənilərin “erməni soyqırımı” iddiası tamamilə əsassızdır. Saxtakar “tədqiqatçı” Suren Ayvazyan, guya ki azərbaycanlılar tərəfindən “erməni milli azadlıq düşüncəsi”nin boğulduğunu qeyd edir. S.Ayvazyan, “Rusiya tarixi, erməni izi” adlı əsərində, “Virk”in “Böyük Ermənistan”ın əyalətlərindən biri olduğunu, “vrastay” sözünün guya ki, “Virk ölkəsi” mənasını verdiyini, “vratsi” sözünün “Vrastan və Virk sakini” mənasını verdiyini iddia edir.
S.Ayvazyan yazır: ““Vrastan sakini”, “vratsi” - hər kəs, erməni, gürcü və ya rus da ola bilər”. O yazır: “Məsələ belədir ki, “Virk” və “Vratsi” -“qədim erməni dili”ndə “Böyük Virk” və “Virk ölkəsinin sakini” deməkdir. Ancaq “müasir erməni dili”ndə “Virk-Vrastan” adı altında olan bütün tarixi və linqvistik məlumatlar Gürcüstan kimi, “vratsi” isə gürcülər kimi başa düşülür”. Saxtakar erməni “tədqiqatçı”sı S.Ayvazyan, “vratsi” sözünün açılışını həm gürcü kimi, həm də rus kimi qələmə verir. Burada isə ciddi bir sual yaranır ki, əgər “vratsi” termini ermənilərə aiddirsə, onda bu termin adı altında hansı məntiqlə gürcülər və ruslar nəzərdə tutula bilər? Buradan da göründüyü kimi erməni “tədqiqatçısı” açıq-aşkar saxtakarlığa yol verir. Belə ki, saxtakar “tədqiqatçı” heç bir tutarlı əsas olmadan “Virk-Vrastan” anlayışını kor-koranə şəkildə Gürcüstan kimi, “vratsi” terminini isə gürcülər kimi qələmə verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, saxtakarlıqları ilə ad çıxaran ermənilər hər zaman öz əməllərini ört-basdır edir, günahı isə qəsdən azərbaycanlıların və türklərin üstünə atırlar. Bu gün Ermənistanın necə bir təcavüzkar dövlət olduğu hər kəsə birmənalı şəkildə aydındır.

Kamal SALAYEV
AMEA–nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun Gürcüstanşünaslıq şöbəsinin mütəxəssisi

 

Oxşar məqalələr